W centrum obrazu Sandro Botticellego "Wiosna" ("La Primavera") znajduje się postać brzemiennej kobiety. Ta centralna postać to:

Madonna
196
personifikacja wiosny
240
Wenus
329
Demeter
266
Postacią centralną obrazu jest Wenus, Wiosna ukazana jest po prawej stronie - w kwiecistych szatach - dalej nimfa Chloris i Zefir, Z lewej strony - trzy Gracje :Czystość, Piękno i Rozkosz oraz (niewidoczny na tym fragmencie) Merkury. Jednakże istnieje wiele interpretacji tego obrazu. Brzemienna Wenus i jej błogosławiący ruch ręki przypomina Madonnę, a więc obraz może odwoływać się do religii chrześcijańskiej.
popraw to pytanie