W jakiej puszczy w Polsce spotkać można żubry?

Puszcza Romnicka
Puszcza Knyszyńska
Puszcza Zielona
Puszcza Biała
Prawie połowa polskiej wolnej po­pu­la­cji skupiona jest w Puszczy Bia­ło­wie­skie­j, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Biesz­cza­da­ch, Puszczy Kny­szyń­skie­j, Puszczy Bo­rec­kie­j, w rejonie Mi­ro­sław­ca i Drawska Po­mor­skie­go w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­ski­m, a także w okolicy Trzcian­ki w wo­je­wódz­twie wiel­ko­pol­skim.

Rozkład odpowiedzi

Puszcza Romnicka
Puszcza Knyszyńska
Puszcza Zielona
Puszcza Biała
odpowiedzi
flagPolska
8%
42%
9%
40%
983
flagNieznany
2%
36%
14%
46%
41
flagWielka Brytania
8%
25%
0%
58%
12

Płeć

men39%
women38%
Puszcza Romnicka
8%
11%
Puszcza Knyszyńska
39%
38%
Puszcza Zielona
13%
5%
Puszcza Biała
38%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej puszczy w Polsce spotkać można żubry?
1094
42%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Frank Vassen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.