W jakim kraju Dzień Polaka jest narodowym świętem?

Wenezuela
Stany Zjednoczone
Argentyna
We wszystkich wymienionych krajach jest Dzień Polaka
Ar­gen­ty­na to jedyny kraj na świecie, gdzie co roku, 8 czerwca obchodzi się Dzień Polaka. "Día del Colono Polaco", czyli Dzień Pol­skie­go Osadnika został usta­no­wio­ny w 1995 roku. To święto na­ro­do­we, które upa­mięt­nia przy­by­cie pierw­szych Polaków do Ar­gen­ty­ny. Wy­da­rze­nie to datuje się na początek czerwca 1897 roku.
lukasz Poland
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuciekawostkidniPolacyPolskaStany ZjednoczoneświętaUSAWenezuela

Odpowiedzi według kraju

Wenezuela
Stany Zjednoczone
Argentyna
We wszystkich wymienionych krajach jest Dzień Polaka
odpowiedzi
flagPolska
5%
29%
38%
26%
1894