W której z poniższych grup podane są tylko pionowe opady atmosferyczne?

deszcz, gołoledź, śnieg
135
deszcz, mżawka, rosa
114
mżawka, krupa, grad
531
śnieg, gołoledź, szadź
78
Opad atmosferyczny – ogół ciekłych lub stałych produktów kondensacji pary wodnej spadających z chmur na powierzchnię Ziemi, unoszących się w powietrzu oraz osiadających na powierzchni Ziemi i przedmiotach. Dzieli się je na opady pionowe i poziome (osady atmosferyczne). Do opadów pionowych zalicza się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy oraz grad. Do opadów poziomych zaliczamy: rose, gołoledź, szadź, szron.
popraw to pytanie
Norbert Sośnierz
zasięg: raczej globalnemeteorologiapogoda