W którym obiekcie odbywają się Mistrzostwa Świata w Snookerze?

Barclaycard Arena
Hordern Pavillon
Crucible Theatre
Newport Centre
Znaj­du­ją­ce się w Shef­field Crucible Theatre or­ga­ni­zu­je Mi­strzo­stwa Świata nie­prze­rwa­nie od 1977 roku. Podczas te­go­rocz­nych obchodów czter­dzie­sto­le­cia ofi­cjal­nie ogło­szo­no, że zawody na pewno nie zmienią lo­ka­li­za­cji w ciągu naj­bliż­szych 10 lat.

Rozkład odpowiedzi

Barclaycard Arena
Hordern Pavillon
Crucible Theatre
Newport Centre
odpowiedzi
flagNieznany
27%
18%
54%
0%
11
flagPolska
22%
21%
38%
17%
283

Płeć

men32%
women47%
Barclaycard Arena
20%
14%
Hordern Pavillon
27%
9%
Crucible Theatre
32%
47%
Newport Centre
19%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym obiekcie odbywają się Mistrzostwa Świata w Snookerze?
319
39%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.