W którym państwie znajduje się najdłuższy płot na świecie?

Chiny
Argentyna
USA
Australia
Dingo Fence to naj­dłuż­sze na świecie nie­prze­rwa­ne ogro­dze­nie zbu­do­wa­ne w Au­stra­lii w latach 1880-1885 w celu ochrony przed psem dingo żyznych terenów kon­ty­nen­tu, słu­żą­cych do wypasu owiec. Płot ma długość 5614 km i jest ponad dwa razy dłuższy niż Wielki Mur Chiński.

Rozkład odpowiedzi

Chiny
Argentyna
USA
Australia
odpowiedzi
flagPolska
23%
8%
15%
52%
258
flagNieznany
35%
0%
14%
50%
14

Płeć

men55%
women63%
Chiny
16%
16%
Argentyna
10%
6%
USA
18%
13%
Australia
55%
63%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym państwie znajduje się najdłuższy płot na świecie?
294
53%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Kim
Czytaj więcej: wikipedia Dingo Fence
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.