W którym państwie znajduje się słynna Góra Krzyży?

Litwa
Łotwa
Ukraina
Dania
Góra Krzyży wzgórze położone kilkanaście kilometrów na północ od Szawli, w pobliżu miasteczka Meszkucie (Litwa). W miejscu tym postawiono w 1430 r. kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Nad kapliczką górował wielki krzyż. Po upadku powstania listopadowego w 1831 r. zaczęto tam masowo przynosić i stawiać kolejne krzyże i od tego czasu przybywa ich stale.
Ksena
-2
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneGóra KrzyżykatolicyzmkrzyżkrzyżekulturaKultura Litwy-Litwareligie

Odpowiedzi według kraju

Litwa
Łotwa
Ukraina
Dania
odpowiedzi
flagPolska
51%
18%
23%
4%
775