W którym polskim mieście zachowała się tradycyjna funkcja klikona miejskiego?

w Gdańsku
w Lublinie
w Zamościu
w Bydgoszczy
Klikon lub krzykacz miejski to osoba ogłaszająca różne informacje na specjalne okazje. Dawniej funkcja klikona oznaczała również powtarzanie tłumowi na wiecach tego, co obwieszczał przywódca. W Lublinie klikonem jest Władysław Grzyb, posiadający głos o udokumentowanej sile ponad 80 decybeli. W 2002 w Dartmouth na Europejskim Konwencie Klikonów otrzymał uroczysty strój Klikona. Lublin jest jedynym miastem w Polsce w którym zachowała się tradycyjna funkcja klikona miejskiego.
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuciekawostkirekordyzawody

Odpowiedzi według kraju

w Gdańsku
w Lublinie
w Zamościu
w Bydgoszczy
odpowiedzi
flagPolska
16%
30%
45%
6%
507