W którym regionie Hiszpanii znajduje się cel osób pielgrzymujących drogą św. Jakuba?

w Asturii
w Kraju Basków
w regionie Castilla La Mancha
w Galicji
Santiago de Com­po­ste­la - miasto w pół­noc­no­-za­chod­niej Hisz­pa­nii, w pro­win­cji A Coruña, stolica regionu Galicja. Położone na za­chod­nim pogórzu Gór Kan­ta­bryj­ski­ch, ok. 35 km od wybrzeża Oceanu Atlan­tyc­kie­go. Miejsce spo­czyn­ku Św. Jakuba Więk­sze­go jednego z dwunastu apo­sto­łó­w, uczniów Jezusa Chry­stu­sa. Od śre­dnio­wie­cza znany ośrodek kultu i cel piel­grzy­mek.

Rozkład odpowiedzi

w Asturii
w Kraju Basków
w regionie Castilla La Mancha
w Galicji
odpowiedzi
flagNieznany
16%
16%
41%
25%
12
flagPolska
13%
22%
39%
24%
251

Płeć

men20%
women18%
w Asturii
15%
16%
w Kraju Basków
24%
16%
w regionie Castilla La Mancha
39%
47%
w Galicji
20%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym regionie Hiszpanii znajduje się cel osób pielgrzymujących drogą św. Jakuba?
295
23%

Szczegóły

Autor: zuzakawa
Ilustracja: Sergiportero
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.