W którym roku w Polsce Milicja Obywatelska (MO) została zmieniona na Policję?

1985
629
1990
3607
1995
1113
2000
205
Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; organ ścigania. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.
popraw to pytanie
XxXxXxXxX
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria PolskipolicjaPolska