w którym roku zawieszono zakon templariuszy

1118
27
1312
145
1525
64
nigdy niezosał rozwiązany
150
Ulegając naciskom króla Francji 3 kwietnia 1312 roku papież Klemens V na Soborze w Vienne bullą „Vox in exscelso” zawiesił zakon.
popraw to pytanie
Jarosław Newell
zasięg: raczej globalnehistoriatemplariuszezakony