W którym rozbiorze Polski nie uczestniczyła Austria?

W pierwszym (1772)
747
W drugim (1793)
6083
W trzecim (1795)
970
Uczestniczyła we wszystkich
1183
W rozbiorze tym, w odróżnieniu od dwóch pozostałych, nie brała udziału Austria, zajęta była wojną z Francją. W efekcie drugiego rozbioru Prusy zajęły Wielkopolskę, zaś Rosja wchodnie tereny Rzeczypospolitej.
popraw to pytanie
Sever
zasięg: raczej globalneAustriaEuropahistoriahistoria Polskirozbiory Polski
Ilustracja: Pawel Kabanski