W którym rozbiorze Prusy zajęły Gdańsk?

1
228
2
449
3
155
Prusy nie zabrały Gdańska
508
Prusy, mimo że wcześniej zajęły Warmię i Pomorze Gdańskie, uzyskały Gdańsk dopiero w II rozbiorze Rzeczpospolitej, będącym następstwem Konfederacji Targowickiej i Wojny Polsko-Rosyjskiej z 1792 roku. Zbytniego wzmocnienia Prus obawiała się Rosja i Austria oraz handlujące z nim Anglia i Holandia.
popraw to pytanie
WilhelmVonHohenzolern
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria PolskiPolskarozbiory