W którym roku sformowano pierwsze odziały Husarii?

1410
1503
1610
1642
Husaria – polska jazda należąca do au­to­ra­men­tu na­ro­do­we­go, znana z wielu zwy­cięstw formacja ka­wa­le­ryj­ska Rze­czy­po­spo­li­te­j, obecna na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku. Była wy­ko­rzy­sty­wa­na do prze­ła­my­wa­nia sił nie­przy­ja­cie­la poprzez za­da­wa­nie roz­strzy­ga­ją­cych uderzeń w postaci szarż, które w naj­waż­niej­szym okresie jej ist­nie­nia kończyły się za­zwy­czaj zwy­cię­stwa­mi. Ze względu na nie­ty­po­we uzbro­je­nie i taktykę husaria jest za­li­cza­na do naj­sku­tecz­niej­szych formacji woj­sko­wych w dziejach ka­wa­le­rii.

Rozkład odpowiedzi

1410
1503
1610
1642
odpowiedzi
flagHolandia
13%
72%
13%
0%
22
flagWielka Brytania
22%
61%
16%
0%
72
flagPolska
16%
59%
20%
4%
4770
flagNieznany
15%
58%
21%
4%
696
flagNiemcy
15%
50%
28%
5%
57
flagStany Zjednoczone
26%
40%
33%
0%
15
flagWłochy
27%
36%
27%
9%
11

Płeć

men61%
women52%
1410
13%
23%
1503
61%
52%
1610
20%
18%
1642
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku sformowano pierwsze odziały Husarii?
5765
58%

Szczegóły

Autor: popek
Ilustracja: Kaja Kozłowska
Czytaj więcej: wikipedia Husaria
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.