W którym kraju w latach 1958-2007 zabronione były wyścigi samochodowe?

w Rosji
w Szwajcarii
w Grecji
w Malezji
Po tra­gicz­nym wypadku w roku 1955 na torze w Le Mans (80 ofiar), wiele krajów za­bro­ni­ło or­ga­ni­za­cji wy­ści­gów. Więk­szość szybko się z tego wycofała po wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wych re­gu­la­cji bez­pie­czeń­stwa. W Szwaj­ca­rii zakaz obo­wią­zy­wał aż do roku 2007.

Rozkład odpowiedzi

w Rosji
w Szwajcarii
w Grecji
w Malezji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
7%
83%
3%
5%
55
flagCzechy
6%
75%
6%
12%
16
flagFrancja
12%
68%
4%
15%
66
flagBelgia
26%
60%
0%
13%
15
flagNiemcy
12%
57%
8%
21%
250
flagNorwegia
15%
57%
10%
17%
40
flagWielka Brytania
15%
55%
9%
18%
332
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
26%
53%
0%
20%
15
flagIrlandia
12%
52%
14%
21%
57
flagPolska
15%
51%
12%
20%
16936
flagHolandia
11%
48%
16%
24%
54
flagHiszpania
0%
47%
4%
38%
21
flagKanada
9%
45%
13%
31%
22
flagWłochy
25%
48%
7%
18%
27
flagIndie
16%
43%
27%
13%
100
flagStany Zjednoczone
25%
36%
16%
20%
307
flagNieznany
22%
32%
17%
26%
1121
flagAustria
18%
25%
6%
50%
16
flagSzwecja
19%
23%
19%
38%
26
flagRosja
20%
20%
13%
46%
15

Płeć

men39%
women45%
w Rosji
18%
16%
w Szwajcarii
39%
45%
w Grecji
13%
16%
w Malezji
27%
21%

Wersje językowe

Szczegóły

Autor: Kasia
Ilustracja: Richard Taylor
Czytaj więcej: www.f1wm.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.