W którym kraju znaleźć można Staroobrzędowców?

w Izraelu
1887
w Grecji
1552
w Rosji
9670
w Iranie
738
Staroobrzędowcy to grupa, która oderwała się od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w roku 1666. W tym czasie jej patriarcha Nikon zmienił wiele elementów obrządku, chcąc ujednolicić go z obrządkiem greckim (chciano m.in. zbliżenia z chrześcijanami na terenach bałkańskich zajętych przez Turków, gdzie Rosja prowadziła ekspansję). Zmieniono m.in. sposób wykonywania znaku krzyża - co stało się symbolem dla odrzucających te reformy Staroobrzędowców.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechrześcijaństwokulturareligieRosja