W którym roku powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

w 1934
3029
w 1946
2024
w 1975
1982
w 1989
1378
ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych został utworzony w 1934 roku po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. W roku 1955 został zlikwidowany, ale już w 1960 roku reaktywowano ZUS. Instytucja - po szeregu zmian - istnieje do dzisaj zatrudniając ponad 45 tys. pracowników i wypłacając świadczenia niemal 200 mld zł rocznie (około 50% budżetu Państwa).
popraw to pytanie
Radek
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria PolskiPolskazus