W którym województwie znajduje się najwięcej uzdrowisk?

małopolskim
2214
kujawsko-pomorskim
2262
dolnośląskim
4202
podkarpackim
2523
W Polsce znajduje się 45 miejscowości (lub ich części) które posiadają status uzdrowiska. Warunki jakie musi spełniać gmina aby uzyskać status uzdrowiska dla swej miejscowości reguluje Ustawa z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Regionem o największej liczbie uzdrowisk (11) jest województwo dolnośląskie.
popraw to pytanie
zbig2004
zasięg: raczej globalnegeografia PolskimedycynaPolskauzdrowiska