W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
Quentin Ta­ran­ti­no wie­lo­krot­nie stawał po obu stronach kamery jed­no­cze­śnie i w każdym ze swoich filmów grał cha­rak­te­ry­stycz­ne i wy­ra­zi­ste postaci często epi­zo­dycz­ne i nie­wy­mie­nia­ne w czo­łów­ce. Nie zagrał jednak w żadnej części ob­sy­pa­nej na­gro­da­mi serii "Kill Bill".

Rozkład odpowiedzi

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
odpowiedzi
flagCzechy
54%
9%
18%
18%
11
flagBelgia
53%
30%
7%
7%
13
flagNorwegia
51%
25%
3%
19%
31
flagWłochy
53%
7%
3%
30%
26
flagKanada
50%
20%
8%
20%
24
flagLitwa
50%
10%
20%
20%
10
flagNieznany
49%
20%
16%
13%
461
flagWielka Brytania
49%
22%
10%
17%
313
flagIrlandia
47%
29%
10%
12%
48
flagPolska
46%
25%
13%
14%
12847
flagNiemcy
44%
21%
15%
18%
152
flagDania
44%
28%
7%
15%
38
flagSzwecja
43%
31%
12%
12%
16
flagIndie
42%
36%
5%
15%
19
flagFrancja
41%
20%
10%
28%
39
flagStany Zjednoczone
40%
22%
17%
17%
75
flagHolandia
39%
30%
15%
15%
46
flagHiszpania
25%
41%
8%
25%
12

Płeć

men47%
women42%
Kill Bill I
47%
42%
Cztery pokoje
24%
26%
Pulp Fiction
13%
15%
Wściekłe psy
14%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?
14259
46%

Szczegóły

Autor: Iwona Jedyńska
Czytaj więcej: www.filmweb.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.