W okresie średniowiecza rozległe tereny Holandii znalazły się poniżej poziomu morza. Jaki był powód tego procesu?

wydobycie torfu
2505
ruchy tektoniczne
669
podnoszenie się poziomu oceanów
1062
budowanie tam na rzekach
1112
Większość terenów znalazło się poniżej poziomu morza na skutek działalności człowieka. Stulecia wydobywania torfu na szeroką skalę i bez żadnej kontroli obniżyło powierzchnię ziemi o kilka metrów.
popraw to pytanie
Kamla
zasięg: raczej globalneHolandia