W wyniku ataku na Pearl Harbor Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Jak na to zareagowała Japonia?

wypowiedziała wojnę Polsce
wypowiedziała wojnę dopiero w 1945
internowała obywateli polskich
nie przyjęła wypowiedzenia wojny
Relacje pol­sko­-ja­poń­skie przed wojną były bardzo dobre. Wywiady obu krajów współ­pra­co­wa­ły zarówno przed wojną jak i - co za­ska­ku­ją­ce - w czasie wojny. W tym wypadku głównie w zakresie zbie­ra­nia danych o ZSRR, III Rzeszy i ra­to­wa­nia ży­dow­skich uchodź­ców. Sam akt wy­po­wie­dze­nia wojny przez Polskę ówczesny premier Japonii Hideki Tōjō sko­men­to­wał w sposób na­stę­pu­ją­cy: "wy­zwa­nia Polaków nie przyj­mu­je­my, Polacy, bijąc się o swoją wolność, wy­po­wie­dzie­li nam wojnę pod presją Wielkiej Bry­ta­nii­".

Rozkład odpowiedzi

wypowiedziała wojnę Polsce
wypowiedziała wojnę dopiero w 1945
internowała obywateli polskich
nie przyjęła wypowiedzenia wojny
odpowiedzi
flagWielka Brytania
12%
4%
0%
82%
41
flagNieznany
8%
6%
10%
75%
226
flagPolska
9%
7%
8%
73%
2429
flagNiemcy
4%
9%
12%
68%
41
flagHolandia
18%
18%
0%
63%
11

Płeć

men79%
women72%
wypowiedziała wojnę Polsce
6%
5%
wypowiedziała wojnę dopiero w 1945
7%
10%
internowała obywateli polskich
6%
12%
nie przyjęła wypowiedzenia wojny
79%
72%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W wyniku ataku na Pearl Harbor Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Jak na to zareagowała Japonia?
2808
73%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia

Historia

22 lipca 2017 20:57:26 utworzył Centurion2003 »
8 grudnia 2017 21:29:26 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.