WASP-12 b jest jedną z najgorętszych planet, jakie odkryto. Jaka jest na niej temperatura?

ok. 950 K
ok. 1500 K
ok. 2500 K
ok. 9000 K
WASP-12b jest planetą gazową typu gorący jowisz, została odkryta w 2008 roku w ramach programu WASP, znajduje się ona w od­le­gło­ści około 1400 lat świetl­nych od Ziemi. Orbituje wokół gwiazdy ma­cie­rzy­stej w od­le­gło­ści zaledwie 0,023 j.a. (1/44 od­le­gło­ści Ziemi od Słońca). Jeden jej „rok” (okres or­bi­tal­ny) wynosi 1,09 ziem­skie­go dnia. Tem­pe­ra­tu­ra na po­wierzch­ni planety wynosi ok. 2500 K (Kel­wi­nó­w). Tak mała od­le­głość planety od jej gwiazdy po­wo­du­je, że jest ona znie­kształ­ca­na i nisz­czo­na przez swoją gwiazdę.

Rozkład odpowiedzi

ok. 950 K
ok. 1500 K
ok. 2500 K
ok. 9000 K
odpowiedzi
flagPolska
3%
11%
43%
40%
645
flagNieznany
0%
15%
43%
41%
46
flagWielka Brytania
6%
18%
37%
37%
16

Płeć

men39%
women52%
ok. 950 K
5%
4%
ok. 1500 K
13%
14%
ok. 2500 K
39%
52%
ok. 9000 K
41%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
WASP-12 b jest jedną z najgorętszych planet, jakie odkryto. Jaka jest na niej temperatura?
738
42%

Szczegóły

Autor: Öræfajökull
Czytaj więcej: wikipedia WASP-12b
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.