Według skali twardości Mohsa, który z podanych surowców jest najtwardszy ?

kalcyt
178
ortoklaz
175
fluoryt
43
apatyt
89
W kolejności twardości: kalcyt (CaCO3), fluoryt (CaF2), apatyt (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-), oraz ortoklaz (KAlSi3O8).
popraw to pytanie
Maffcio
zasięg: raczej globalneminerały
Ilustracja: Piotr Sosnowski