Jaki proces odpowiada za powstawanie kolorów na niebie? (jak niebieskie niebo i czerwone słońce)

iryzacji
rozpraszania Rayleigha
mirażu (fatamorgany)
refrakcji atmosferycznej
Roz­pra­sza­nie Ray­le­igha – zjawisko roz­pra­sza­nia światła na czą­stecz­kach o roz­mia­rach mniej­szych od długości fali roz­pra­sza­ne­go światła. Wy­stę­pu­je przy roz­cho­dze­niu się światła w przej­rzy­stych ciałach stałych i cie­cza­ch, ale naj­bar­dziej efek­tow­nie objawia się w gazach. Roz­pra­sza­nie Ray­le­igha na czą­stecz­kach at­mos­fe­ry jest przy­czy­ną błę­kit­ne­go koloru nieba oraz czer­wo­ne­go podczas zachodu Słońca.

Rozkład odpowiedzi

iryzacji
rozpraszania Rayleigha
mirażu (fatamorgany)
refrakcji atmosferycznej
odpowiedzi
flagIndie
5%
41%
0%
52%
17
flagStany Zjednoczone
16%
38%
5%
38%
18
flagNiemcy
6%
36%
3%
54%
33
flagPolska
11%
33%
11%
42%
4550
flagNieznany
10%
32%
13%
43%
590
flagWielka Brytania
25%
32%
5%
36%
68
flagHiszpania
0%
30%
0%
70%
10

Płeć

men31%
women34%
iryzacji
11%
13%
rozpraszania Rayleigha
31%
34%
mirażu (fatamorgany)
13%
9%
refrakcji atmosferycznej
43%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki proces odpowiada za powstawanie kolorów na niebie? (jak niebieskie niebo i czerwone słońce)
5389
33%
flag
Welcher Prozess ist verantwortlich für die Entstehung von Farben am Himmel? (wie Himmelsblau oder Abendrot)
0
0%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Kolor nieba
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.