Z jakiego głównego powodu kameleony zmieniają kolor?

by komunikować i gdy zmienia się ich stan emocjonalny
4419
by przyciągnąć ofiarę
1715
ze stresu
503
by dostosować się do otoczenia
2002
Mają szczególną zdolność zmiany barwy; jednak wbrew popularnym opiniom kameleonowate nie dostosowują swojej barwy do barwy otoczenia (jest to popularny faktoid) – ich barwa zmienia się wraz ze zmianą stanu fizycznego i emocjonalnego, a także jest formą komunikacji z innymi osobnikami, choć ich naturalny kolor często odpowiada danemu typowi otoczenia, w którym przebywają. Na kolor również wpływa natężenie światła oraz temperatura – zazwyczaj w temperaturze ok. 25 °C odcień jest bardziej zielony, podczas gdy w temperaturze ok. 10 °C odcień skóry szarzeje.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnegadykameleonykamuflażkoloryprzyrodazwierzęta