Z jakiego miasta pochodził twórca skali pomiaru temperatury Daniel Gabriel Fahrenheit ?

z Gdańska
z Rygi
z Poczdamu
z Elbląga
Daniel Gabriel Fah­ren­he­it to ho­len­der­ski fizyk i inżynier po­cho­dzą­cy z Gdańska. Więk­szość okresu na­uko­we­go spędził w Ni­der­lan­dach. Wy­na­laz­ca ter­mo­me­tru rtę­cio­we­go, twórca skali tem­pe­ra­tu­ry używanej do dziś np. w USA. Na fot. po­rów­na­nie skali Cel­sju­sza i Fah­ren­he­ita.

Rozkład odpowiedzi

z Gdańska
z Rygi
z Poczdamu
z Elbląga
odpowiedzi
flagNiemcy
69%
8%
11%
11%
36
flagWielka Brytania
56%
6%
21%
12%
32
flagNieznany
54%
19%
12%
13%
94
flagPolska
51%
13%
19%
13%
1772

Płeć

men51%
women51%
z Gdańska
51%
51%
z Rygi
13%
9%
z Poczdamu
19%
14%
z Elbląga
15%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego miasta pochodził twórca skali pomiaru temperatury Daniel Gabriel Fahrenheit ?
2018
52%

Szczegóły

Autor: Maks
Ilustracja: TheVovaNik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.