Kim z pochodzenia był Paweł z Tarsu - Apostoł Narodów?

Grekiem
Rzymianinem
Iliryjczykiem
Żydem
Święty Paweł z Tarsu choć był oby­wa­te­lem rzym­ski­m, był wy­kształ­co­nym w Je­ro­zo­li­mie fa­ry­ze­usze­m, po­cząt­ko­wo prze­śla­dow­cą chrze­ści­jan. Pisał o sobie: "Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izra­eli­tą, po­tom­kiem Abra­ha­ma, z po­ko­le­nia Be­nia­mi­na­." (Rz. 11.1)

Rozkład odpowiedzi

Grekiem
Rzymianinem
Iliryjczykiem
Żydem
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
6%
13%
26%
50%
30
flagNiemcy
21%
17%
17%
43%
41
flagWielka Brytania
25%
15%
17%
41%
78
flagPolska
21%
32%
14%
31%
3621
flagNieznany
22%
37%
13%
26%
331
flagFrancja
0%
33%
41%
25%
12
flagIrlandia
14%
71%
7%
7%
14

Płeć

men28%
women30%
Grekiem
21%
21%
Rzymianinem
34%
33%
Iliryjczykiem
15%
14%
Żydem
28%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kim z pochodzenia był Paweł z Tarsu - Apostoł Narodów?
3713
31%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Paweł z Tarsu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.