Z jakim rodzajem interferencji mamy do czynienia przy wzajemnym wygaszaniu się fal akustycznych?

interferencją konstruktywną
interferencją znoszącą
interferencją destruktywną
interferencją podbijającą
In­ter­fe­ren­cja de­struk­tyw­ną powstaje wtedy gdy na­kła­da­ją się na siebie fale w prze­ciw­nych fazach. Na­stę­pu­je wtedy wzajemne wy­ga­sze­nie się fal (znie­sie­nie­). Prak­tycz­ny przykład wy­stę­po­wa­nia tej in­ter­fe­ren­cji mamy wtedy gdy słuchamy muzyki z głośnika który nie ma obudowy. Nie słyszymy wtedy basów ponieważ zachodzi in­ter­fe­ren­cja de­struk­tyw­na.

Rozkład odpowiedzi

interferencją konstruktywną
interferencją znoszącą
interferencją destruktywną
interferencją podbijającą
odpowiedzi
flagWłochy
7%
28%
64%
0%
14
flagIrlandia
0%
18%
63%
18%
11
flagSzwecja
15%
30%
46%
7%
13
flagNiemcy
10%
33%
41%
14%
56
flagWielka Brytania
11%
38%
39%
10%
98
flagPolska
7%
43%
36%
11%
4982
flagNieznany
7%
49%
31%
10%
369
flagStany Zjednoczone
3%
57%
28%
7%
28
flagHolandia
14%
35%
28%
21%
14

Płeć

men39%
women35%
interferencją konstruktywną
7%
8%
interferencją znoszącą
43%
44%
interferencją destruktywną
39%
35%
interferencją podbijającą
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakim rodzajem interferencji mamy do czynienia przy wzajemnym wygaszaniu się fal akustycznych?
5699
37%

Szczegóły

Autor: M&E
Ilustracja: Matt Barber
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.