Z kim związany jest ten budynek?

Wilhelmem Orańskim
Williamem Szekspirem
Blaise Pacal'em
Maximilienem de Robespierre
Teatr Globe Theatre został wy­bu­do­wa­ny w roku 1599, a jednym z udzia­łow­ców in­we­sty­cji był William Sha­ke­spe­are, wy­sta­wia­ją­cy tu swoje sztuki. W Londynie zwiedzać można współ­cze­sną re­kon­struk­cję (na zdję­ciu­), wy­bu­do­wa­ną mniej więcej 230 metrów od or­gi­nal­ne­go miejsca.

Rozkład odpowiedzi

Wilhelmem Orańskim
Williamem Szekspirem
Blaise Pacal'em
Maximilienem de Robespierre
odpowiedzi
flagAustralia
0%
93%
0%
3%
32
flagChorwacja
6%
93%
0%
0%
16
flagGrecja
4%
83%
8%
4%
24
flagWielka Brytania
8%
78%
4%
8%
479
flagNorwegia
7%
78%
7%
7%
55
flagAustria
0%
78%
5%
15%
19
flagWłochy
11%
76%
8%
2%
34
flagStany Zjednoczone
6%
75%
7%
8%
469
flagHiszpania
5%
75%
8%
11%
36
flagKanada
6%
73%
8%
11%
45
flagSzwecja
14%
71%
5%
8%
35
flagPolska
11%
70%
7%
9%
16671
flagUkraina
7%
67%
7%
14%
28
flagNiemcy
13%
65%
6%
14%
231
flagDania
11%
65%
17%
5%
35
flagIndie
11%
64%
16%
5%
87
flagIrlandia
21%
63%
6%
9%
66
flagNieznany
15%
62%
8%
13%
815
flagFrancja
14%
62%
7%
12%
56
flagHolandia
22%
60%
8%
9%
75

Płeć

men67%
women67%
Wilhelmem Orańskim
13%
11%
Williamem Szekspirem
67%
67%
Blaise Pacal'em
8%
8%
Maximilienem de Robespierre
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z kim związany jest ten budynek?
18669
70%

Szczegóły

Autor: Jerzy Kański
Ilustracja: Steve Collis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.