Z której części serca wychodzi aorta?

z lewego przedsionka
1759
z prawego przedsionka
1344
z lewej komory
2810
z prawej komory
937
Serce składa się z dwóch komór i dwóch przedsionków. Krew bogata w dwutlenek węgla z prawego obiegu wędruje do płuc, gdzie zostaje natleniona, powraca żyłami płucnymi do lewej komory (poprzez lewy przedsionek) i zostaje przetransportowana aortą do dalszych organów.
popraw to pytanie
lesteribi
zasięg: raczej globalneanatomiabiologiafizjologiamedycyna
Ilustracja: cloud2013