Z którym z podanych ludów byli najbliżej spokrewnieni pierwsi mieszkańcy Madagaskaru?

z Zulusami
z Hindusami
z Pigmejami
z Aborygenami Australijskimi
Choć Ma­da­ga­skar dzieli od Afryki zaledwie 230 km oceanu, to dawni miesz­kań­cy Afryki nie wy­pusz­cza­li się daleko w morze. Pierwsi ludzie pojawili się na Ma­da­ga­ska­rze dopiero ok. 500 roku p.n.e. - były to słynące z umie­jęt­no­ści żeglugi ludy au­stro­ne­zyj­skie po­cho­dzą­ce z od­da­lo­ne­go o tysiące ki­lo­me­trów Borneo.

Rozkład odpowiedzi

z Zulusami
z Hindusami
z Pigmejami
z Aborygenami Australijskimi
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
0%
100%
11
flagFrancja
4%
9%
9%
77%
22
flagSzwajcaria
16%
0%
8%
75%
12
flagSzwecja
10%
10%
10%
70%
10
flagAustria
27%
5%
5%
61%
18
flagNiemcy
15%
14%
12%
57%
153
flagHolandia
9%
12%
21%
57%
33
flagDania
22%
11%
11%
55%
18
flagWielka Brytania
13%
10%
20%
54%
229
flagKanada
33%
4%
9%
52%
21
flagHiszpania
29%
11%
5%
52%
17
flagPolska
19%
13%
17%
49%
9631
flagStany Zjednoczone
19%
11%
22%
46%
71
flagWłochy
20%
12%
16%
45%
24
flagNieznany
23%
13%
21%
40%
317
flagNorwegia
27%
16%
16%
38%
18
flagIrlandia
26%
10%
26%
36%
19
flagIndie
57%
7%
7%
28%
14

Płeć

men50%
women53%
z Zulusami
20%
18%
z Hindusami
13%
10%
z Pigmejami
16%
18%
z Aborygenami Australijskimi
50%
53%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z którym z podanych ludów byli najbliżej spokrewnieni pierwsi mieszkańcy Madagaskaru?
10723
49%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Steve Evans
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.