Za co przyznawane są Nagrody Darwina?

wybitne osiągnięcia na rzecz ludzkości
najlepszą publikacje naukową
idiotyczną śmierć w wyniku własnej głupoty
niewyjaśnione zdolności ludzkiego ciała
An­ty­na­gro­dy przy­zna­wa­ne co­rocz­nie w wyniku in­ter­ne­to­we­go gło­so­wa­nia, nazwane na cześć twórcy teorii ewolucji - Charlsa Darwina. Mają one cha­rak­ter sym­bo­licz­ny i są przy­zw­na­wa­ne by "u­pa­mięt­nić osoby, które przy­czy­ni­ły się do prze­trwa­nia naszego gatunku w długiej skali cza­so­we­j, eli­mi­nu­jąc swoje geny z puli genów ludz­ko­ści w nad­zwy­czaj idio­tycz­ny sposób".

Rozkład odpowiedzi

wybitne osiągnięcia na rzecz ludzkości
najlepszą publikacje naukową
idiotyczną śmierć w wyniku własnej głupoty
niewyjaśnione zdolności ludzkiego ciała
odpowiedzi
flagPolska
17%
15%
58%
8%
349

Płeć

men47%
women52%
wybitne osiągnięcia na rzecz ludzkości
22%
17%
najlepszą publikacje naukową
16%
20%
idiotyczną śmierć w wyniku własnej głupoty
47%
52%
niewyjaśnione zdolności ludzkiego ciała
13%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za co przyznawane są Nagrody Darwina?
389
57%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: jwyg
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.