Zasada która mówi, że każdy punkt napotkany przez falę może stać się źródłem innej fali to zasada?

Huygensa
Jansena
Plancka
Francka
Zasada Huygensa – zasada sformułowana przez Christiaana Huygensa stosowana do określenia rozchodzenia się fali w ośrodku, mówiąca, iż każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali, można uważać za źródło nowej fali kulistej. Wypadkową powierzchnię falową tworzy powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych i ją właśnie obserwuje się w ośrodku.
Marko1
0
Popraw to pytanie
9
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneDziedziny fizykifizykaPropagacja fal radiowychRuch drgający i falowy
Quiz fizyczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

Huygensa
Jansena
Plancka
Francka
odpowiedzi
flagPolska
59%
9%
24%
3%
87