Zdolność płciowego rozmnażania się zwierząt znajdujących się w stadium larwalnym to?

Ginogeneza
Heterochronia
Neotenia
Partenogeneza
Jest ona następstwem przyspieszonego rozwoju narządów rozrodczych w stosunku do reszty ciała. Współcześnie, występuje też używanie terminu neotenia (wykraczające poza kategorię biologia rozrodu) jako zachowywanie cech osobników młodocianych przez osobniki dorosłe. Cecha ta jest charakterystyczna dla ludzi, jak i szympansów bonobo
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneciekawostkipłazyzoologia

Odpowiedzi według kraju

Ginogeneza
Heterochronia
Neotenia
Partenogeneza
odpowiedzi
flagPolska
10%
16%
47%
24%
314