Huidige stemmen

Dit is de geaccepteerde versie.
toegevoegd door globalquiz.org 20 juni 2019 12:57
bereiken: nogal globaalChristendomhet VaticaankerkLatijnLatijnse woordgroepenpausen

Stemmen