Huidige stemmen

Dit is de geaccepteerde versie.
toegevoegd door globalquiz.org 5 november 2018 22:56
Wat zijn deze bomen?
populieren
elzen
espen
wilgen
Wilgen zijn zeer snelgroeiende bomen. Een van de soorten, energie wilg, wordt geteeld als een bron van biomassa.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!
bereiken: nogal globaalnatuurplantkunde

Stemmen