Vertaal deze vraag
Globalquiz-vragen worden door gebruikers voor andere gebruikers vertaald.

flag Engels

flag Pools

flag Frans

Quelle ville est la capitale de l'Estonie?
Vilnius
Tallinn
Riga
Tirana
Au Moyen Âge, la ville appartenait à la Ligue hanséatique.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!

flag Spaans

¿Qué ciudad es la capital de Estonia?
Vilna
Tallin
Riga
Tirana
Durante la Edad Media, la ciudad pertenecía a la Liga Hanseática.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!

flag Duits

flag Italiaans

Quale città è la capitale dell'Estonia?
Vilnius
Tallinn
Riga
Tirana
Durante il Medioevo, la città apparteneva alla Lega Anseatica.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!

flag Nederlands

Welke stad is de hoofdstad van Estland?
Vilnius
Tallinn
Riga
Tirana
Tijdens de Middeleeuwen, de stad behoorde tot de Hanze.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!

flag Russisch

flag Portugees

Qual cidade é a capital da Estónia?
Vilnius
Tallinn
riga
Tirana
Durante a Idade Média, a cidade pertencia à Liga Hanseática.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!