Huidige stemmen

Dit is de geaccepteerde versie.
toegevoegd door globalquiz.org 24 juni 2019 20:44
bereiken: nogal globaalApostelenfiguren uit het Nieuwe Testamentkatholieke heiligenLucas de Evangelistreligievroege christelijke martelaren

Stemmen