bg

Pisownia - najlepsze ciekawostki

Wybrane spośród 122 pytań o języku polskim
Quiz o języku polskim
Który zapis jest poprawny?
Podać w wątpliwość. Jest to częsty błąd wynikający z mylenia zwrotu z "poddać pod dyskusję"
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
ciekawostki o języku polskim
Czego można się nauczyć na lekcji informatyki?
HTML-a. Jeśli skrótowiec da się odmieniać, robi się to z użyciem łącznika.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
ciekawostki o języku polskim
Jak zapisać stanowisko zastępcy ministra?
Wiceminister. Cząstkę wice (nie vice – w języku polskim litera v może występować tylko w nazwach własnych) pisze się zawsze łącznie
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
ortografia ciekawostki
Który zapis jest poprawny?
Wskutek powodzi ... Poprawne formy to "na skutek" i "wskutek". Z ich skrzyżowania powstało czasami używane, aczkolwiek błędne "na wskutek".
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
ciekawostki o języku polskim
Jakiej liczby jest rzeczownik 'koń'?
Pojedynczej. "Pojedyńczej" to częsty błąd ze względu na sposób wymowy, w której n ulega zmiękczeniu.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
ciekawostki o języku polskim
Wskaż błąd?
Dygnitaż . Dygnitaż to błąd, poprawny zapis to dygnitarz z końcówką "rz".
Marko1
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
J.polski ciekawostki
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz o języku polskim