bg

Bi­zan­cjum 10 najtrudniejszych zagadek

Lista dziesięciu pytań o Bizancjum (spośród 17), na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Quiz Bizancjum
Która forma jest poprawna: bizantyjski czy bizantyński?
bizantyński
bizantyjski
obie formy są poprawne
żadna z tych form nie jest poprawna
Są to formy oboczne.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zagadki o języku polskim
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz Bizancjum