Która forma jest poprawna: bizantyjski czy bizantyński?

bizantyński
252
bizantyjski
1365
obie formy są poprawne
604
żadna z tych form nie jest poprawna
72
Są to formy oboczne.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneBizancjumhistoriajęzyk polskisztuka
Ilustracja: fusion-of-horizons