Barwy gwiazd odpowiadają temperaturze ich powierzchni, Które gwiazdy są najgorętsze?

czerwone
żółte
niebieskie
biało-niebieskie
Barwy po­wierzch­ni gwiazd wskazują ich tem­pe­ra­tu­rę. Nie­bie­skie są naj­go­ręt­sze. Można wy­ko­rzy­stać ten fakt już przy pro­sty­ch, ama­tor­skich ob­ser­wa­cjach. Naj­chłod­niej­sze są gwiazdy czerwone (tem­pe­ra­tu­ra do 3200 K), cie­plej­sze po­ma­rań­czo­we i żółte (do 5700 K), gwiazdy białe są dużo bardziej gorące (do 9600 K), bia­ło­-nie­bie­skie osiągają tem­pe­ra­tu­rę do 28000 K, a nie­bie­skie nawet 50000 K

Rozkład odpowiedzi

czerwone
żółte
niebieskie
biało-niebieskie
odpowiedzi
flagNiemcy
5%
17%
52%
23%
17
flagUkraina
0%
21%
28%
50%
14
flagPolska
17%
11%
27%
43%
1950
flagNieznany
15%
8%
25%
50%
219
flagWielka Brytania
36%
13%
13%
36%
22

Płeć

men26%
women24%
czerwone
15%
20%
żółte
7%
9%
niebieskie
26%
24%
biało-niebieskie
50%
46%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Hubble Heritage
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.