bg

Chemia or­ga­nicz­na najtrudniejsze zagadki

Lista pytań oznaczonych «chemia organiczna», na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Quiz chemiczny
Który z tych węglowodorów jest węglowodorem aromatycznym?
C6H6
C2H6
C10H22
HCOOH
C6H6 to benzen, najprostszy węglowodór aromatyczny. C2H6 to etan, C10H22 to dekan a HCOOH nie jest węglowodorem to kwas mrówkowy :D
Jahu999
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zagadki chemiczne
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz chemiczny