bg

Pisownia najtrudniejsze zagadki

Lista pytań oznaczonych «pisownia», na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Quiz o języku polskim
Który zapis jest poprawny?
poddać w wątpliwość
podać w wątpliwość
obie formy sa dopuszczalne
żadna z tych form nie jest poprawna
Jest to częsty błąd wynikający z mylenia zwrotu z "poddać pod dyskusję"
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zagadki o gramatyce
Czego można się nauczyć na lekcji informatyki?
HTML'a
HTML-a
HTMLa
wszystkie te zapisy są nieprawidłowe
Jeśli skrótowiec da się odmieniać, robi się to z użyciem łącznika.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zagadki o języku polskim
Który zapis jest poprawny?
w skutek powodzi ...
wskutek powodzi ...
na wskutek powodzi ...
na w skutek powodzi ...
Poprawne formy to "na skutek" i "wskutek". Z ich skrzyżowania powstało czasami używane, aczkolwiek błędne "na wskutek".
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zagadki o języku polskim
Wskaż błąd?
Dygnitaż
Demontaż
Mariaż
Miraż
Dygnitaż to błąd, poprawny zapis to dygnitarz z końcówką "rz".
Marko1
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zagadki: J.polski
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz o języku polskim