Ślęża, góra znajdująca się na Przedgórzu Sudeckim to:

wygasły wulkan
nunatak
muton
mogot
Ślęża w czasie zlodowacenia południowopolskiego była szczytem wznoszącym się ponad powierzchnię lądolodu.
Ulquiorra Cifer
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuDolny śląskgeografiageografia PolskigeologiageomorfologiagóryPolskaSudetyŚląskturystyka

Odpowiedzi według kraju

wygasły wulkan
nunatak
muton
mogot
odpowiedzi
flagPolska
44%
21%
18%
16%
422