1,1,2,3,5,8,13,21,34. Jaka liczba będzie następna?

65
260
49
874
55
2480
21
101
To ciąg Fibonacciego, którego kolejne lementy powstają poprzez zsumowanie dwóch ostatnich. 21+34=55
popraw to pytanie
grimreaper201
zasięg: raczej globalnematematyka
Ilustracja: lergik