9 sierpnia 1945 wystartował bombowiec B-29 z bombą atomową "Fat Man" na pokładzie. W kierunku jakiego miasta się skierował?

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po dotarciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amunicji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Nagasaki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin "sz­czę­ście Kokury", okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia.

Rozkład odpowiedzi

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
odpowiedzi
flagHolandia
17%
28%
50%
3%
28
flagSzwecja
36%
18%
45%
0%
11
flagSzwajcaria
30%
30%
40%
0%
10
flagNorwegia
38%
23%
38%
0%
13
flagAustria
25%
33%
33%
8%
12
flagNiemcy
35%
29%
32%
2%
82
flagPolska
38%
33%
24%
3%
5465
flagWielka Brytania
44%
28%
24%
2%
116
flagStany Zjednoczone
35%
38%
24%
1%
111
flagIndie
48%
24%
20%
3%
29
flagRosja
40%
40%
20%
0%
15
flagIrlandia
50%
33%
11%
5%
18
flagUkraina
50%
40%
10%
0%
10
flagWłochy
38%
52%
9%
0%
21
flagAustralia
45%
36%
9%
9%
11
flagNieznany
48%
42%
7%
1%
528

Płeć

men19%
women25%
Hiroshimy
40%
39%
Nagasaki
37%
29%
Kokury
19%
26%
Moskwy
2%
4%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.