Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
Świeżo utwo­rzo­na Słowacja (pow­sta­ła w marcu 1939 jako satelita Niemiec po zajęciu Cze­cho­sło­wa­cji) do­łą­czy­ła do nie­miec­kie­go ataku na Polskę, wy­sy­ła­jąc 3 dywizje pie­cho­ty. Wojska sło­wac­kie zajęły wówczas m.in. Za­ko­pa­ne, a w star­ciach ze stroną polską zginęło 37 Sło­wa­ków. 5 paź­dzier­ni­ka odbyła się parada zwy­cię­stwa w Po­pra­dzie. Po za­koń­cze­niu kampanii Hitler za­ofe­ro­wał Słowacji Za­ko­pa­ne, co jednak rząd Słowacji od­rzu­ci­ł, uznając, że nie za­miesz­ku­ją go Słowacy.

Rozkład odpowiedzi

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
1%
11%
69%
15%
63
flagHiszpania
0%
21%
64%
14%
14
flagHolandia
0%
29%
62%
7%
27
flagKanada
0%
18%
62%
12%
16
flagIrlandia
0%
20%
60%
20%
15
flagAustria
0%
25%
58%
8%
12
flagNorwegia
5%
26%
57%
10%
19
flagPolska
2%
26%
55%
14%
9422
flagWielka Brytania
3%
26%
55%
14%
189
flagNiemcy
3%
20%
55%
18%
136
flagDania
0%
30%
53%
15%
13
flagUkraina
0%
31%
50%
13%
22
flagNieznany
2%
32%
49%
14%
1301
flagSzwecja
0%
33%
46%
20%
15
flagFrancja
0%
29%
45%
25%
24
flagLitwa
0%
10%
30%
60%
10

Płeć

men54%
women37%
USA
1%
5%
Czechy
29%
35%
Słowacja
54%
37%
Litwa
13%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?
11422
54%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Kelly Short
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.