Bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody to...

Sandr
Piarg
Fierd
Pirg
Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu. Sandry zbudowane są z materiału piaszczystego i żwirowego ułożonego warstwami, jedna nad drugą (podobnie jak rzeczne ławice piaszczyste). Stanowią zwykle pokrywy o znacznej powierzchni (do kilku tysięcy km2.
Marko1
0
Popraw to pytanie
9
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneElementy rzeźby lodowcowejFormy ukształtowania terenuglacjologiaSandr

Odpowiedzi według kraju

Sandr
Piarg
Fierd
Pirg
odpowiedzi
flagPolska
47%
42%
9%
0%
21