Co by się stało gdybyśmy zrzucili bombę nuklearną do wulkanu ? (w sensie prosto do magmy)

wybuch nuklearny
roztopiłaby się bez zapoczątkowania reakcji nuklearnej
wystąpiłoby potężne trzesięnie ziemi
wybuch wulkanu
Bomba nu­kle­ar­na zbu­do­wa­na jest z ładunków wy­bu­cho­wych i ładunku ją­dro­we­go (np. pluton). Aby do­pro­wa­dzić do eks­plo­zji, ładunki wy­bu­cho­we muszą zostać wy­sa­dzo­ne w idealnie wy­li­czo­nym czasie, by wy­two­rzy­ły wy­star­cza­ją­co energii do po­łą­cze­nia ładunku ją­dro­we­go tak, by prze­kro­czył masę kry­tycz­ną i roz­po­czę­ła się reakcja łań­cu­cho­wa. Gdy już się zacznie, nie można jej po­wstrzy­mać. Jednak, gdybyśmy po prostu wrzucili bombę do garnca magmy, roz­to­pi­ła­by się – powłoka, ra­dio­ak­tyw­ny rdzeń i cała reszta.

Rozkład odpowiedzi

wybuch nuklearny
roztopiłaby się bez zapoczątkowania reakcji nuklearnej
wystąpiłoby potężne trzesięnie ziemi
wybuch wulkanu
odpowiedzi
flagNieznany
14%
56%
18%
10%
83
flagPolska
11%
51%
20%
15%
1096
flagWielka Brytania
12%
31%
31%
25%
16

Płeć

men56%
women58%
wybuch nuklearny
12%
14%
roztopiłaby się bez zapoczątkowania reakcji nuklearnej
56%
58%
wystąpiłoby potężne trzesięnie ziemi
15%
16%
wybuch wulkanu
15%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co by się stało gdybyśmy zrzucili bombę nuklearną do wulkanu ? (w sensie prosto do magmy)
1245
51%

Szczegóły

Autor: Miguel Litwinowicz
Ilustracja: Marco Comparato
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.